Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Ο Ριζότος, τα Ταμπού τους τζαι τα Καθήκοντα μας

Μέρες που ένι εθθα ήθελα πάλε να αρκέψω με τα επετειακά για το πραξικόπημα, την εισβολή με τον κλασσικό τρόπο του "δεν ξεχνώ". Νομίζω ότι τούντο "δεν ξεχνώ" με τον τρόπο που έτυχε χειρισμού, αλλά τζαι με το περιεχόμενο που του εδόθηκε τελικά σαν να τζαι έγινε μια που τες αιτίες για να ξιάσουμε που τα καλά... Πρέπει να πούμε νέα πράματα, έστω τζαι ενοχλητικά, αν πρόκειται να φτάσουμε σε τζείνο που λαλούσαν τζαι οι πρωτινοί "κάθαρση". Δηλαδή στη συγκεκριμένη δική μας περίπτωση (τζαι) λύση του Κυπριακού.

Πριν λλίο τζαιρό ο Νίκος ο Αναστασιάδης έδωκε συνέντευξη σε μια τούρτζικην εφημερίδα, τη Μιλλιγιέτ. Είπε πολλά τζαι διάφορα... Μεταξύ άλλων αποκάλυψε τζαι την ιστορία με το παπά του τον Χρύσανθο που είσιε το παρατσούκλι "Ριζότος": Ο Ριζότος ήταν αστυνομικός (παρεπιπτώντος ήταν τζαι εοκαβητατζής) τζαι εδέκτηκε τηλεφώνημα που ένα Τουρκόφωνο Κυπραίο τον Ιμπραχήμ (μεσ τες ημέρες της εισβολής) που του εκατάγγελλε κάτι άλλους εοκατζηες που εκατεβήκαν στο χωρκό στη Συλλήκου τζαι εθέλαν να "καθαρίσουν" τους εναπομίναντες Τουρκόφωνους. Ο Ριζότος επήε τζαι έθκιωξε τους Ελληνόφωνους πιστολέρο τζαι μάλιστα είπε τους "να μεν ιτζίσουν Τούρκου γιατί θα τους καταστρέψει". Εσυμπλήρωσε μάλιστα ότι ο Ριζότος έκαμε το "καλό" γιατί ήταν αναγιωτός του Ιμπραχήμ τζαι της οικογένειας του πολλά χρόνια. Ο Ιμπραχήμ δηλαδή ήταν κάτι σαν τον παπά του Ριζότου που έμεινε ορφανός.

Ως δαμέ ούλλα καλά... ας πούμε δηλαδή... εκτός που το ότι η ιστορία περιστρέφεται γυρώ που έναν εοκαβητατζή. Τέλοσπαντων, νομίζω ότι η ιστορία που εδιηγήθηκε ο Νίκος στην εφημερίδα έσιει πολλαπλόν ενδιαφέρον τζαι σημασία... είπαμε έθθα σταθώ στα κλασσικά του πραξικοπήματος, εισβολής, "δεν ξεχνώ".

Ένα πρώτο στοιχείο που με έκαμε να σκεφτώ η ιστορία που είπε ο Νίκος ο Αναστασιάδης, είναι το ότι εμίλαν σε μια τούρτζικη εφημερίδα τζαι ήθελε να δώκει τζαι ένα μήνυμα ήπιο, ειρηνικό ας πούμε. Ήθελε να απευθυνθεί σε μια κοινωνία που καλά καλά δεν ηξέρει με ένα μήνυμα συμπάθειας. Κατανοητή η προσπάθεια, άλλωστε θα αρκέψει τζαι τες συνομιλίες σε λλίο τζαιρό τζαι έννα πρέπει να σάσει λλίο το προφίλ (το προφίλ για τον Πρόεδρο παίζει πολλά μεγάλο ρόλο από ότι εκαταλάβαμε). Ωραία... προσπερνούμεν...

Τα σημαντικά νομίζω τωρά αρκέφκουν. Το ίδιο μήνυμα μετριπάθειας τζαι ειρήνης θα εμπόρεν να το διά τζαι σε ελληνικές ή τζαι σε ελληνοκυπριακές εφημερίδες. Έτσι θα ήταν τζαι σωστός με την ιστορία. Άλλα λαλούμε ποτζεί να μεν ακούσουν οι ποδά; Αφελέστατον... καμιά γλώσσα πλέον στα ΜΜΕ - όση λογοκρισία τζαι να κάμνουν - δεν μπορεί να εμποδιστεί να φτάσει σε άλλη κοινότητα ή λαό. Το μήνυμα του δηλαδή θα ήταν ειλικρινές αν είσιε τζαι συνέχεια τζαι συνέπεια. Όϊ να φορεί τες φουστανέλλες άμα μιλά σε Ελληνόφωνους, τζαι να το παίζει επαναπροσέγγιση τζαι συμφιλίωση άμα μιλά σε άλλους.

Το δέφτερο σημείο είναι το ότι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει επαραδέκτηκε πολλά σημαντικά πράματα για την παράταξη του. Λαλώ "χωρίς να το συνειδητοποιήσει" γιατί πάλε εκαλύψαν τον τα ΜΜΕ, δεν εδώκαν διάσταση στην ιστορία του Ριζότου τζαι μόνο κάτι γνωστοί ακροδεξιοί εξυππαστήκαν, κάτι τύποι που απορώ πως μπορούν να ζιούν με τες αντιφάσεις τους αφού εψηφίσαν τον θέμας. Αν είσιε κανονική κάλυψη που ΜΜΕ το περιστατικό του Ριζότου, θα είσει τζαι πολλή γέλιο με κάτι Κουλίες κάθε είδους. Το σημείο τούτο θα το αναπτύξω όμως πιο κατω. Συνεχίζουμε... Επαραδέκτηκε ο Πρόεδρος ότι η παράταξη που εκπροσωπεί έσιει τζαι ένα παρελθόν "εμφυλιακής" δράσης. Ήταν πάντα γνωστό ότι ακόμα τζαι οι "πολιτισμένοι" Ελληνόφωνοι "εκαθαρίσαν" βάρβαρους σε τούντον τόπο, αλλά εκτός που την Αριστερά, κανένας δεν το εμαρτυρούσε. Ούτε αμα φκαίνουν κόκκαλα Τουρκόφωνων Κυπραίων που μεστα πηγάθκια λόγω ερευνών Διερευνητικής (Αγνοουμένων όμως, όϊ που τες άλλες) οι κυρίαρχοι της εθνικοφροσύνης δε συγκινούνται, αλλά ούτε τζαι οι φερόμενοι ως φιλελεύθεροι αννίουν το στοματούι τους εκτός λαμπρών περιπτώσεων. Εκατάντησεν να ανακαλύφκουνται οστά που τη δεκαετία του 1960 τζαι να το αντιμετωπίζουν ορισμένοι με τέθκια λογοκρισία παντές τζαι εν για φαντάσματα που μιλούμε τζαι όϊ για πλάσματα. Τελοσπάντων όμως, κρατούμε το σημαντικό... ο ηγέτης της Δεξιάς επαραδέκτηκε εγκλήματα με ιστορική συνέχεια - αφελείς μπορεί να πιστέφκουν ακόμα ότι το περιστατικό Ριζότου ήταν μόνο ένα τζαι μόνο το 74 - τζαι καλά κάμνει να τα λαλεί τζαι σε άλλα ακροατήρια.

Το σημείο που εδιάκοψα πιο πάνω, ακριβώς έσιει να κάμει με την παράνοια που ζιούμε μες τούντον τόπο τζαι που σχετίζεται με το ότι δε θωρούμε τι λαλέι κάποιος ή που τζαι πότε το λαλεί, αλλά θωρούμεν μόνο ποιος το λαλεί. Ωραία... το ποιος λαλεί κάτι πάντα έσιει τη δική του σημασία, αλλά θα μείνουμε στην επιφάνεια αν δε δούμε τζαι τι λαλεί ο καθένας. Αν για παράδειγμα ελάλεν ο Χριστόφιας την ιστορία ενός Ριζότου (που δε θα ήταν πραξικοπηματίας) θα εγίνετου δαμέσα της μουρλής. Ήταν να αποτελεί θέμα "εθνικής προδοσίας" ένηξερω για πόσο τζαιρό, ήταν να φκαίνει ο Νίκος, ο Κάρογιαν, ο Ομήρου τζαι σαν έτοιμοι από καιρό θα εκαλούσαν εκτός από απολογία τζαι την ετοιμασία των υποβρυχίων μας, των αεροπλανοφόρων μας τζαι ότι άλλο διαθέτει η ένδοξη εθνική φρουρά του Γιωρκάτζη για εισβολή στην Άγκυρα... με σοβαρές μάλιστα πιθανότητες "να ρίξομεν και τα 75 εκατομμύρια Τούρκων εις την θάλασσαν"!!! Έννεν; Οϊ πρέπει να το παραδεχτούμε... έτσι παναϊριν είσιε να γινεί. Να θυμηθούμεν τι έγινε δαμέσα όταν "ετόλμησεν" ο Χριστόφιας να πει ακόμα κάτι αυτονόητο όπως τούτον που είπε ο Αναστασιάδης... ότι η Χούντα το 74 έκαμε εισβολή στην Κύπρο. Τι έκαμε δηλαδή; Φιλοφρονητική επίσκεψη; Όμως επειδή την ιστορία του Ριζότου στη Μιλλιγιέτ είπε την ένας "εθνικά ορθός" πολιτικός άντρας κάπιοι εκατάπιαν τη γλώσσα τους για το αυτονόητο που ποττέ δε θα επαραδέχουνταν... ότι έσιει ακόμα Ελληνόφωνους που κυκλοφορούν με ξημαρισμένα σιέρκα... στην καλλύττερη των περιπτώσεων.

Αλλά έσιε ακόμα ένα σημείο που αξίζει να το σχολιάσω διότι σκέφτουμε το τζαιρό... Είναι το ύφος της ιστορίας του Ριζότου. Ολίγον πατερναλισμός χειρίστου είδους. Όντως μπορεί να εγλύτωσεν τους Τουρκόφωνους Κυπραίους... όμως με μου πείτε ότι το έκαμε τζαι εκ πεποιθήσεως! Απλά νομίζω ότι ένοιωθε (τζαι δυστυχώς ήταν) ο δυνατός της υπόθεσης. Στέλεχος πραξικοπήματος, οπλισμένος, ιδεολογικά κυρίαρχος τζαι με την "ανθρώπινη" πτυχή ενός ορφανού: Τι καλλύττερος συνδυασμός μπορεί να υπάρχει; Αναλαμβάνει την προστασία ενός "χωραφκιού του". Αναλαμβάνει να γίνει ο "πατέρας" του "πατέρα" του που τον ανάγιωννε τόσα χρόνια. Αναλαμβάνει όϊ μόνο να κάμει ένα ανθρώπινο χρέος, αλλά να επιβάλει τζαι λλίο την εοκαβήτικη πατριαρχία: Εγώ είμαι τζαι τωρά κάμνω ότι θέλω... στην προκειμένη αν η εξουσία μου για να αποδειχτεί χρειάζεται τζαι τη σωτηρία κάποιων βαρβάρων που κάποια χρόνια πριν εσύρναμεν τους μεσ' το λάκκο, θα γίνει ακόμα τζαι τούτη... φτάνει να αποδειχτεί ποιος είναι εξουσία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Που τούτα ούλλα όμως εγώ συνεχίζω να κρατώ την ιστορική παραδοχή. Για όποιους λόγους τζαι να έγινε, όποια προβολή ή λογοκρισία τζαι να είσιεν η ουσία νομίζω εκαταγράφηκε. Έτσι εμείς μπορούμε τωρά να πάρουμε τζαι την ιστορική μας διήγηση ένα βήμα πάρακατω. Να μιλούμε δηλαδή για τα ταμπού που μας επέβαλε η συντήρηση του κατεστημένου. Ειδικά αμα θωρώ τες αντιδράσεις για την ιστορία του Ριζότου που κάποιους περιθωριακούς, επιβεβαιώνω ότι πρέπει να σταθούμε στην ουσία, να τη συνεχίσουμε όσοι μπορούμε (διότι ο Αναστασιάδης δε θα ξαναπεί τέθκιο περιστατικό σε ελληνόφωνο κοινό) τζαι να πάμε σε πιο βαθκιά νερά.

Για το τέλος, παραθέτω δαμε ένα μιτσή παράδειγμα αντιδράσεων που προκαλεί το γέλωτα τζαι αφήνω το ασχολίαστο.
 

4 σχόλια:

 1. έτσι αναλύσεις να θκιαβάζω τζιαι να σιαίρουμαι.

  Μόνον που εκοράτζισεν η γλώσσα μου την ώραν που εθκιάβασα "πηγάθκια" :)) Πηγαδάκια λέγεται στην σύχρονην κυπριακήν, αλλά για τούτον που έθελες να πεις εκαρτέραν το μμάτιν μου να θκιαβάσει λάκκοι ή λάτσιοι στο λλιόττερον αστικόν κυπριακόν :))

  Πάντως, επειδή όπως γράφεις τζιαι στην πρώτην σου ανάρτησην μιλούμεν για μικρήν μειοψηφίαν, πρέπει να γράψεις όσες αναρτήσεις έγραψεν ο νέος πριν να βαρεθείς να τα ξαπολύσεις :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάρι νασαι καλά τζαι για τες διορθώσεις τζαι για τες παρατηρήσεις. Τώρα να δουμε... πράγματι το θέμα αλόπως είναι ποτε εννα βαρεθούμε!:))

   Διαγραφή
 2. Καλωσόρισες τζιαι σου στην παρέαν φίλε/η Εσσιέκκιπι.
  Μάριος
  http://pattixa.wordpress.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ευχαριστώ πολλά μαριε. πολλά καλή η ανάρτηση "επαναστατικόν", εθκιέβασαν την πιο παλιά.

   Διαγραφή